+ 662-011-1588 info@magicpropertybkk.com

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ Magic Property

รายละเอียดงาน

เกี่ยวกับเรา Magic Property คือบริษัทนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เราให้บริการในการจัดการกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (การขาย การเช่า และการซื้อ) ในประเทศไทย เรานำเสนอบริการระดับสูงและส่งมอบผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จให้กับลูกค้าของเราเสมอ
www.magicpropertybkk.com
รูปแบบการจ้างงาน: พนักงานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ (คลองตันเหนือ)
เงินเดือน (บาท) 18,000 – 25,000 บาท/เดือน
วันหยุด: 6 วันต่อเดือน เวลาทำงาน: 09:30 – 18:30 น

สิทธิประโยชน์และอื่นๆ:

  • ประกันสังคม, โบนัสตามผลงาน, ค่าพาหนะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• รับผิดชอบงานบริการทั่วไปภายในบริษัท
• บริหารจัดการงานภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
• ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี (ใบแจ้งหนี้, การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นเอกสารอื่นๆ)
• ติดตามงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อจำเป็น
• จัดทำตารางนัดหมายและประสานงานกับทุกฝ่ายเมื่อจำเป็น
• จัดการและจัดทำแบบฟอร์มต่างๆและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์
• จัดการผู้ที่สอบถามข้อมูลที่เข้ามายังสำนักงาน ติดต่อกลับกลับ และช่วยติดตามผลทางโทรศัพท์
• ช่วยเหลือในด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์และสนับสนุนด้านสื่อสงเสริมการขายกับทีมการตลาด
• จัดการและคัดกรองสายเรียกเข้าและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
• ช่วยเหลือผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์หรือนายหน้าและสนับสนุนในกระบวนการกิจกรรมการขายและการเช่า

คุณสมบัติที่ต้องการ:

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
• ทักษะการอ่าน เขียน และการพูดภาษาอังกฤษดี
• กระตือรือร้นและมีการจัดการองค์กรที่ดี
• มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความใส่ใจในรายละเอียดของงาน มีการปรับตัว และ มีทัศนคติที่ต้องการเติบโต
• ทักษะการวิเคราะห์และการวิจัยที่ดี
• ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ Microsoft Office
• สัญชาติไทยเท่านั้น
• อายุที่ต้องการระหว่าง 25 – 35 ปี

สมัคร:

  • Email: info@magicpropertybkk.com (กรุณาแนบ CV ของคุณ)