+ 662-077-4057 info@magicpropertybkk.com

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

ลักษณะสำคัญของงาน

 • งานบริการลูกค้า
 • ประสานงานกับแผนกงานฝ่ายขายและการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
รายละเอียดงาน
  เรากำลังมองหาเจ้าหน้าที่ประสานงานที่มีความทะเยอทะยานและพร้อมจะขับเคลื่อนตัวเอง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในการมองหากลุ่มเป้าหมาย และประสานงานร่วมกับแผนกงานฝ่ายขายและการตลาด
  ผู้สมัครที่เหมาะสมควรจะต้องมีความทะเยอทะยาน ความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดของงาน และมีความซื่อสัตย์ในงานและองค์กร
หน้าที่ของงาน:
  ผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวจะต้องให้การสนับสนุนแก่ทีมของเราผ่านการจัดการกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเหลือทีมการตลาดในการบริหารช่องทางการตลาด ช่วยเหลือพนักงานขาย และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเติบโตไปพร้อม ๆ กับเรา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และบริหารกลุ่มเป้าหมายจากแพลทฟอร์มสังคมออนไลน์
 • ให้การสนับสนุนแก่งานด้านการขาย
 • จัดการงานด้านการตลาดทั่วไปร่วมกับทีมการตลาด
 • จัดระเบียบตารางนัดหมาย
  * สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
คุณสมบัติ:
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office ได้
 • ผู้สมัครต้องมีทักษะระหว่างบุคคลที่ดี มีจริยธรรมในการทำงาน
 • สามารถทำงานที่มีชั่วโมงการทำงานยืดหยุ่นได้
ที่ตั้งสำนักงานสุขุมวิท 63
  ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์. เวลา 9 โมงเช้า - 6 โมงเย็น
  ต้องการประสบการณ์อย่างน้อย: 2 ปี
  ประเภทการจ้างงาน: พนักงานเต็มเวลา
สมัครงานตำแหน่งนี้โดยส่งประวัติและจดหมายสมัครงานมาที่ info@magicpropertybkk.com