ระบบเมตริกถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการโดยกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 1923 อย่างไรก็ตาม หน่วยของไทยแบบเก่ายังคงใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะการวัดขนาดที่ดินซึ่งมักใช้ระบบ วา งาน และ ไร่ แบบไทยดั้งเดิม ในต่างจังหวัด สมัยโบราณจะใช้ระบบการชั่งและตวงวัดแบบไทยๆ เป็นครั้งคราว นี่คือการแปลงบางส่วน:

หน่วยของประเทศไทยใช้วัดพื้นที่ที่ดิน

หาที่ดินสำหรับขายในประเทศไทย
หาบ้านสำหรับขายในประเทศไทย