+ 662-077-4057 info@magicpropertybkk.com

BTS เอกมัย

BTS สถานีเอกมัยเป็นสถานีรถไฟฟ้าบนสายสุขุมวิทในเขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย สถานีเปิดในเดือนธันวาคม 1999 พร้อมกับส่วนที่เหลือของเฟสแรกของสายสุขุมวิท