+ 662-011-1588 info@magicpropertybkk.com

BTS พร้อมพงษ์

BTS สถานีพร้อมพงษ์เป็นสถานีรถไฟฟ้าบนสายสุขุมวิทในเขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย สถานีเปิดในเดือนธันวาคม 1999 พร้อมกับส่วนที่เหลือของเฟสแรกของสายสุขุมวิท